צילום: יואל סנדיק ...

צילום: יואל סנדיק

תולדות צבי במונסי - צילום יואל סנדיק01 תולדות צבי במונסי - צילום יואל סנדיק02 תולדות צבי במונסי - צילום יואל סנדיק03 תולדות צבי במונסי - צילום יואל סנדיק04 תולדות צבי במונסי - צילום יואל סנדיק05 תולדות צבי במונסי - צילום יואל סנדיק06 תולדות צבי במונסי - צילום יואל סנדיק07 תולדות צבי במונסי - צילום יואל סנדיק08 תולדות צבי במונסי - צילום יואל סנדיק09 תולדות צבי במונסי - צילום יואל סנדיק10 תולדות צבי במונסי - צילום יואל סנדיק11