המונים מתושבי אשדוד השתתפו בעצרת מספד לזכרה של הרבנית שיינין ע"ה אשת הגאון רבי יוסף שיינין שליט"א רבה של העיר אשדוד | במעמד ההספד השתתפו אדמו"רים ורבנים ובראשם הרבנים הראשיים לישראל שליט"א | צילום: אשדוד בכותרות

הספד על הרבנית שיינין - צילום אשדוד בכותרות1 הספד על הרבנית שיינין - צילום אשדוד בכותרות3 הספד על הרבנית שיינין - צילום אשדוד בכותרות4 הספד על הרבנית שיינין - צילום אשדוד בכותרות5 הספד על הרבנית שיינין - צילום אשדוד בכותרות6 הספד על הרבנית שיינין - צילום אשדוד בכותרות2 הספד על הרבנית שיינין - צילום אשדוד בכותרות8 הספד על הרבנית שיינין - צילום אשדוד בכותרות7