רב חסידי ויז'ניץ בעיר בית שמש הגאון רבי קלמן ווייס שליט''א מרבני העדה החרדית, חגג בשבוע האחרון את שמחת נישואי בנו החתן שליט"א | השמחה הגדולה התקיימה באולמי ארמונות וולף בירושלים | המונים ובראשם אדמו"רים רבנים וראשי ישיבות שליט''א הגיעו לאחל ברכת מזל טוב | צילום: ברוך אוביץ

נישואי בן הרב קלמן וויס מבית שמש- צילום כל העולם כולו01 נישואי בן הרב קלמן וויס מבית שמש- צילום כל העולם כולו02 נישואי בן הרב קלמן וויס מבית שמש- צילום כל העולם כולו03 נישואי בן הרב קלמן וויס מבית שמש- צילום כל העולם כולו04 נישואי בן הרב קלמן וויס מבית שמש- צילום כל העולם כולו05 נישואי בן הרב קלמן וויס מבית שמש- צילום כל העולם כולו06 נישואי בן הרב קלמן וויס מבית שמש- צילום כל העולם כולו07 נישואי בן הרב קלמן וויס מבית שמש- צילום כל העולם כולו08 נישואי בן הרב קלמן וויס מבית שמש- צילום כל העולם כולו09 נישואי בן הרב קלמן וויס מבית שמש- צילום כל העולם כולו10 נישואי בן הרב קלמן וויס מבית שמש- צילום כל העולם כולו11