המוני חסידי רחמסטריווקא נטלו חלק בליל שישי בשמחת הקרי"ש ליינען והוואך נאכט שנחוגה לנכדו הבכור של כ"ק אדמו"ר מרחמסטריווקא שליט"א בן חתנו הרב אברהם אבא טווערסקי שליט"א, גלריה

וואך נאכט לנכד האדמו''ר מרחמסטריווקא (1) וואך נאכט לנכד האדמו''ר מרחמסטריווקא (2) וואך נאכט לנכד האדמו''ר מרחמסטריווקא (3) וואך נאכט לנכד האדמו''ר מרחמסטריווקא (4) וואך נאכט לנכד האדמו''ר מרחמסטריווקא (5) וואך נאכט לנכד האדמו''ר מרחמסטריווקא (6) וואך נאכט לנכד האדמו''ר מרחמסטריווקא (7) וואך נאכט לנכד האדמו''ר מרחמסטריווקא (8) וואך נאכט לנכד האדמו''ר מרחמסטריווקא (9) וואך נאכט לנכד האדמו''ר מרחמסטריווקא (10) וואך נאכט לנכד האדמו''ר מרחמסטריווקא (11) וואך נאכט לנכד האדמו''ר מרחמסטריווקא (12) וואך נאכט לנכד האדמו''ר מרחמסטריווקא (13) וואך נאכט לנכד האדמו''ר מרחמסטריווקא (14) וואך נאכט לנכד האדמו''ר מרחמסטריווקא (15)