מגבית מיוחדת נערכה בבית ראש עיריית קרית יואל-מונורו הרב אברהם ווידער הי"ו לטובת מוסד הקדוש "רב טוב" להצלת ילדי תימן ושאר מדינות במזרח התיכון בראשות כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א שנשא מדברות קודשו והאציל מברכותיו על הנאספים למטרה הנעלה | תיעוד

מגבית לטובת ארגון רב טוב להצלת ילדי תימן בראשות האדמו''ר מסאטמאר (4) מגבית לטובת ארגון רב טוב להצלת ילדי תימן בראשות האדמו''ר מסאטמאר (1) מגבית לטובת ארגון רב טוב להצלת ילדי תימן בראשות האדמו''ר מסאטמאר (3) מגבית לטובת ארגון רב טוב להצלת ילדי תימן בראשות האדמו''ר מסאטמאר (7) מגבית לטובת ארגון רב טוב להצלת ילדי תימן בראשות האדמו''ר מסאטמאר (8) מגבית לטובת ארגון רב טוב להצלת ילדי תימן בראשות האדמו''ר מסאטמאר (2) מגבית לטובת ארגון רב טוב להצלת ילדי תימן בראשות האדמו''ר מסאטמאר (6) מגבית לטובת ארגון רב טוב להצלת ילדי תימן בראשות האדמו''ר מסאטמאר (5)