בן האדמו"ר מויז'ניץ הרה"צ רבי חיים מאיר הגר במסר מבורו פארק לכלל חסידי ויז'ניץ: "אבי האדמו"ר לא יתפלל בימים הנוראים על מי שמחזיק אייפון, ואני לא אוציא אותו ידי חובת התקיעות בראש השנה"

בליל שישי שעבר הגיע הרה"צ רבי חיים מאיר הגר שליט"א בן כ"ק אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א למסור שיחת חיזוק בבית המדרש דחסידי ויז'ניץ בעיירה מונסי שבניו יורק, לקראת הימים הנוראים.

קרא עוד:

[postim]

במהלך השיחה התייחס הרה"צ גם לנושא פגעי האינטרנט והטכנולוגיה, ואמר כי מי שמחזיק מכשיר פלאפון שאינו כשר או אינטרנט מצוי בביתו, "אני אומר שחבל לו על הכסף לנסוע לראש השנה אצל אבי הרבי שליט"א, כי הרבי לא יתפלל עליו, וכל הדמעות שמוריד בראש השנה הולך לסטרא אחרא".

בשנים האחרונות משמש הרה"צ כבעל תוקע אצל אביו בימי ראש השנה, הנ"ל הוסיף ואמר: "אני משמש בעל תוקע, ואני מפרסם עכשיו שמי שיש לו מכשיר כזה אני לא מוציא אותו ידי חובה בתקיעת שופר. אני מדבר כאן במונסי, אבל אני מתכוון לכל אברכי ויז'ניץ די בכל אתר ואתר".

אברכים רבים שדבר השיחה הגיע לאוזנם זנחו את המכשירים הללו שעדיין היו מצויים בכיסם.

יצויין כי הרה"צ כיתת רגליו בשנה האחרונה, בין מעוזי חסידי ויז'ניץ בארץ ובעולם ונשא דברים חוצבים בדבר החזקת אינטרנט ומכשירים בלתי כשרים, יצויין עוד כי אביו האדמו"ר מויז'ניץ אסר לכלל החסידים להחזיק מחשב וכ"ש לצפות בסרטים מכל סוג שהוא כולל כאלה חינוכיים אף שנראים בהם צדיקים.