גאב"ד מלבורן הגה"צ רבי אברהם צבי הלוי בעק שליט"א ביקר בארה"ב, באחד הימים ערך מגבית בבורו פארק לטובת הכולל במלבורן - אוסטרליה, צלם JDN מגיש גלריה

גאב''ד מלבורן הגרא''צ בעק במגבית בבורו פארק (1) גאב''ד מלבורן הגרא''צ בעק במגבית בבורו פארק (2) גאב''ד מלבורן הגרא''צ בעק במגבית בבורו פארק (3) גאב''ד מלבורן הגרא''צ בעק במגבית בבורו פארק (4) גאב''ד מלבורן הגרא''צ בעק במגבית בבורו פארק (5) גאב''ד מלבורן הגרא''צ בעק במגבית בבורו פארק (6) גאב''ד מלבורן הגרא''צ בעק במגבית בבורו פארק (7) גאב''ד מלבורן הגרא''צ בעק במגבית בבורו פארק (8) גאב''ד מלבורן הגרא''צ בעק במגבית בבורו פארק (9) גאב''ד מלבורן הגרא''צ בעק במגבית בבורו פארק (10) גאב''ד מלבורן הגרא''צ בעק במגבית בבורו פארק (11) גאב''ד מלבורן הגרא''צ בעק במגבית בבורו פארק (12) גאב''ד מלבורן הגרא''צ בעק במגבית בבורו פארק (13) גאב''ד מלבורן הגרא''צ בעק במגבית בבורו פארק (14) גאב''ד מלבורן הגרא''צ בעק במגבית בבורו פארק (15) גאב''ד מלבורן הגרא''צ בעק במגבית בבורו פארק (16) גאב''ד מלבורן הגרא''צ בעק במגבית בבורו פארק (17) גאב''ד מלבורן הגרא''צ בעק במגבית בבורו פארק (18) גאב''ד מלבורן הגרא''צ בעק במגבית בבורו פארק (19) גאב''ד מלבורן הגרא''צ בעק במגבית בבורו פארק (20) גאב''ד מלבורן הגרא''צ בעק במגבית בבורו פארק (21) גאב''ד מלבורן הגרא''צ בעק במגבית בבורו פארק (22)