גאב"ד מלבורן הגה"צ רבי אברהם צבי בעק שליט"א שביקר בניו יורק, נכנס לביקור בבית כ"ק אדמו"ר מסקווירא שליט"א השניים שוחחו זמן רב בדברי תורה ובנעשה והנשמע בקהילה היהודית באוסטרליה, לאחר מכן נפרדו לשלום תוך רוב ברכות לשנה טובה ומתוקה.

גאב''ד מלבורן הגרא''צ בעק אצל האדמו''ר מסקווירא (1) גאב''ד מלבורן הגרא''צ בעק אצל האדמו''ר מסקווירא (2) גאב''ד מלבורן הגרא''צ בעק אצל האדמו''ר מסקווירא (3) גאב''ד מלבורן הגרא''צ בעק אצל האדמו''ר מסקווירא (4) גאב''ד מלבורן הגרא''צ בעק אצל האדמו''ר מסקווירא (5) גאב''ד מלבורן הגרא''צ בעק אצל האדמו''ר מסקווירא (6)