חסידי דאראג אמרו הערב (מוצ"ש) סליחות ראשונות בחצות ליל יחד עם כ"ק אדמו"ר שליט"א בהיכל בית מדרשו ברח' יצחק נפחא בבני ברק, לפני אמירת הסליחה נשא האדמו"ר דרשת התעוררות ולאחר מכן ירד לפני התיבה לאמירתן || גלריה

סליחות ראשונות בחצר דאראג - צילום שוקי לרר (3) סליחות ראשונות בחצר דאראג - צילום שוקי לרר (4) סליחות ראשונות בחצר דאראג - צילום שוקי לרר (7) סליחות ראשונות בחצר דאראג - צילום שוקי לרר (9) סליחות ראשונות בחצר דאראג - צילום שוקי לרר (10) סליחות ראשונות בחצר דאראג - צילום שוקי לרר (14) סליחות ראשונות בחצר דאראג - צילום שוקי לרר (15) סליחות ראשונות בחצר דאראג - צילום שוקי לרר (16) סליחות ראשונות בחצר דאראג - צילום שוקי לרר (17) סליחות ראשונות בחצר דאראג - צילום שוקי לרר (18) סליחות ראשונות בחצר דאראג - צילום שוקי לרר (19) סליחות ראשונות בחצר דאראג - צילום שוקי לרר (20) סליחות ראשונות בחצר דאראג - צילום שוקי לרר (21)