מאות חסידים וידידים השתתפו בדינר השנתי שנערך באולמי 'בנות ירושלים' לטובת מוסדות סאטמאר בירושלים, את המשא המרכזי נשא דומ"צ הקהילה הרה"צ רבי משה טייטלבוים שליט"א | צפו בגלריה

דינר לטובת מוסדות סאטמאר בירושלים (37) דינר לטובת מוסדות סאטמאר בירושלים (38) דינר לטובת מוסדות סאטמאר בירושלים (39) דינר לטובת מוסדות סאטמאר בירושלים (40) דינר לטובת מוסדות סאטמאר בירושלים (41) דינר לטובת מוסדות סאטמאר בירושלים (42) דינר לטובת מוסדות סאטמאר בירושלים (1) דינר לטובת מוסדות סאטמאר בירושלים (2) דינר לטובת מוסדות סאטמאר בירושלים (3) דינר לטובת מוסדות סאטמאר בירושלים (4) דינר לטובת מוסדות סאטמאר בירושלים (5) דינר לטובת מוסדות סאטמאר בירושלים (6) דינר לטובת מוסדות סאטמאר בירושלים (7) דינר לטובת מוסדות סאטמאר בירושלים (8) דינר לטובת מוסדות סאטמאר בירושלים (9) דינר לטובת מוסדות סאטמאר בירושלים (10) דינר לטובת מוסדות סאטמאר בירושלים (11) דינר לטובת מוסדות סאטמאר בירושלים (12) דינר לטובת מוסדות סאטמאר בירושלים (13) דינר לטובת מוסדות סאטמאר בירושלים (14) דינר לטובת מוסדות סאטמאר בירושלים (15) דינר לטובת מוסדות סאטמאר בירושלים (16) דינר לטובת מוסדות סאטמאר בירושלים (17) דינר לטובת מוסדות סאטמאר בירושלים (18) דינר לטובת מוסדות סאטמאר בירושלים (19) דינר לטובת מוסדות סאטמאר בירושלים (20) דינר לטובת מוסדות סאטמאר בירושלים (21) דינר לטובת מוסדות סאטמאר בירושלים (22) דינר לטובת מוסדות סאטמאר בירושלים (24) דינר לטובת מוסדות סאטמאר בירושלים (25) דינר לטובת מוסדות סאטמאר בירושלים (26) דינר לטובת מוסדות סאטמאר בירושלים (27) דינר לטובת מוסדות סאטמאר בירושלים (28) דינר לטובת מוסדות סאטמאר בירושלים (29) דינר לטובת מוסדות סאטמאר בירושלים (30) דינר לטובת מוסדות סאטמאר בירושלים (31) דינר לטובת מוסדות סאטמאר בירושלים (32) דינר לטובת מוסדות סאטמאר בירושלים (33) דינר לטובת מוסדות סאטמאר בירושלים (34) דינר לטובת מוסדות סאטמאר בירושלים (35) דינר לטובת מוסדות סאטמאר בירושלים (36)