כ"ק אדמו"ר מבערגסאז שליט"א מבית שמש, ערך את שולחנו לרגל הילולת אביו כ"ק אדמו"ר בעל 'אמונת איתן' זי"ע, בהשתתפות אחיו הרבנים הצדיקים שליט"א וקהל רב.

הילולת האדמו''ר בעל האמונת איתן מבערגסאז בבערגסאז בית שמש (1) הילולת האדמו''ר בעל האמונת איתן מבערגסאז בבערגסאז בית שמש (2) הילולת האדמו''ר בעל האמונת איתן מבערגסאז בבערגסאז בית שמש (3) הילולת האדמו''ר בעל האמונת איתן מבערגסאז בבערגסאז בית שמש (4) הילולת האדמו''ר בעל האמונת איתן מבערגסאז בבערגסאז בית שמש (5) הילולת האדמו''ר בעל האמונת איתן מבערגסאז בבערגסאז בית שמש (6) הילולת האדמו''ר בעל האמונת איתן מבערגסאז בבערגסאז בית שמש (7) הילולת האדמו''ר בעל האמונת איתן מבערגסאז בבערגסאז בית שמש (8) הילולת האדמו''ר בעל האמונת איתן מבערגסאז בבערגסאז בית שמש (9) הילולת האדמו''ר בעל האמונת איתן מבערגסאז בבערגסאז בית שמש (10) הילולת האדמו''ר בעל האמונת איתן מבערגסאז בבערגסאז בית שמש (11) הילולת האדמו''ר בעל האמונת איתן מבערגסאז בבערגסאז בית שמש (12) הילולת האדמו''ר בעל האמונת איתן מבערגסאז בבערגסאז בית שמש (13) הילולת האדמו''ר בעל האמונת איתן מבערגסאז בבערגסאז בית שמש (14) הילולת האדמו''ר בעל האמונת איתן מבערגסאז בבערגסאז בית שמש (15) הילולת האדמו''ר בעל האמונת איתן מבערגסאז בבערגסאז בית שמש (16) הילולת האדמו''ר בעל האמונת איתן מבערגסאז בבערגסאז בית שמש (17)