תומכי וידידי מוסדות מונקאטש, השתתפו במגבית שנערכה לטובת כולל חיים ושלום מונקאטש - "זכרון צבי" בבית הר"ר יוסף אסטרייכר בלורנס, בראשות כ"ק אדמו"ר ממונקאטש שליט"א, הרה"ג ר' נפתלי יעגער ראש ישיבת שאר ישוב, ואחריו כ"ק אדמו"ר ממונקאטש, שליט"א, נשאו דברים || גלריה

דינר לטובת כולל חיים ושלום מונקאטש בלורנס (1) דינר לטובת כולל חיים ושלום מונקאטש בלורנס (2) דינר לטובת כולל חיים ושלום מונקאטש בלורנס (3) דינר לטובת כולל חיים ושלום מונקאטש בלורנס (4) דינר לטובת כולל חיים ושלום מונקאטש בלורנס (5) דינר לטובת כולל חיים ושלום מונקאטש בלורנס (6) דינר לטובת כולל חיים ושלום מונקאטש בלורנס (7) דינר לטובת כולל חיים ושלום מונקאטש בלורנס (8)