כ"ק אדמו"ר מאונגוואר שליט"א ערך את שולחנו בהיכל בית מדרשו בבורו פארק לרגל הילולת אביו האדמו"ר הגה"צ בעל 'משנה הלכות' זצוק"ל, צלם JDN תיעד


האדמו''ר מאונגוואר בטיש הילולא לאביו ה'משנה הלכות' (1)

האדמו''ר מאונגוואר בטיש הילולא לאביו ה'משנה הלכות' (2)

האדמו''ר מאונגוואר בטיש הילולא לאביו ה'משנה הלכות' (3)

האדמו''ר מאונגוואר בטיש הילולא לאביו ה'משנה הלכות' (4)

האדמו''ר מאונגוואר בטיש הילולא לאביו ה'משנה הלכות' (5)

האדמו''ר מאונגוואר בטיש הילולא לאביו ה'משנה הלכות' (6)

האדמו''ר מאונגוואר בטיש הילולא לאביו ה'משנה הלכות' (7)

האדמו''ר מאונגוואר בטיש הילולא לאביו ה'משנה הלכות' (8)

האדמו''ר מאונגוואר בטיש הילולא לאביו ה'משנה הלכות' (9)

האדמו''ר מאונגוואר בטיש הילולא לאביו ה'משנה הלכות' (10)

האדמו''ר מאונגוואר בטיש הילולא לאביו ה'משנה הלכות' (11)

האדמו''ר מאונגוואר בטיש הילולא לאביו ה'משנה הלכות' (12)

האדמו''ר מאונגוואר בטיש הילולא לאביו ה'משנה הלכות' (13)

האדמו''ר מאונגוואר בטיש הילולא לאביו ה'משנה הלכות' (14)

האדמו''ר מאונגוואר בטיש הילולא לאביו ה'משנה הלכות' (15)

האדמו''ר מאונגוואר בטיש הילולא לאביו ה'משנה הלכות' (16)

האדמו''ר מאונגוואר בטיש הילולא לאביו ה'משנה הלכות' (17)

האדמו''ר מאונגוואר בטיש הילולא לאביו ה'משנה הלכות' (18)

האדמו''ר מאונגוואר בטיש הילולא לאביו ה'משנה הלכות' (19)

האדמו''ר מאונגוואר בטיש הילולא לאביו ה'משנה הלכות' (20)

האדמו''ר מאונגוואר בטיש הילולא לאביו ה'משנה הלכות' (21)

האדמו''ר מאונגוואר בטיש הילולא לאביו ה'משנה הלכות' (22)