שעות ספורות טרם התקדש יום הדין הגיעו אל הכותל המערבי מנין אדמו"רים רבנים וראשי ישיבות, אלה התפללו על תורמי קופת 'ועד הרבנים' על פי בקשתם, צלם JDN, שוקי לרר תיעד

תפילת אדמו''רים ורבנים בכותל המערבי ערב ראש השנה על תורמי ועד הרבנים (1) תפילת אדמו''רים ורבנים בכותל המערבי ערב ראש השנה על תורמי ועד הרבנים (2) תפילת אדמו''רים ורבנים בכותל המערבי ערב ראש השנה על תורמי ועד הרבנים (3) תפילת אדמו''רים ורבנים בכותל המערבי ערב ראש השנה על תורמי ועד הרבנים (4) תפילת אדמו''רים ורבנים בכותל המערבי ערב ראש השנה על תורמי ועד הרבנים (5) תפילת אדמו''רים ורבנים בכותל המערבי ערב ראש השנה על תורמי ועד הרבנים (6) תפילת אדמו''רים ורבנים בכותל המערבי ערב ראש השנה על תורמי ועד הרבנים (7) תפילת אדמו''רים ורבנים בכותל המערבי ערב ראש השנה על תורמי ועד הרבנים (8) תפילת אדמו''רים ורבנים בכותל המערבי ערב ראש השנה על תורמי ועד הרבנים (9) תפילת אדמו''רים ורבנים בכותל המערבי ערב ראש השנה על תורמי ועד הרבנים (10) תפילת אדמו''רים ורבנים בכותל המערבי ערב ראש השנה על תורמי ועד הרבנים (11) תפילת אדמו''רים ורבנים בכותל המערבי ערב ראש השנה על תורמי ועד הרבנים (12) תפילת אדמו''רים ורבנים בכותל המערבי ערב ראש השנה על תורמי ועד הרבנים (13) תפילת אדמו''רים ורבנים בכותל המערבי ערב ראש השנה על תורמי ועד הרבנים (15) תפילת אדמו''רים ורבנים בכותל המערבי ערב ראש השנה על תורמי ועד הרבנים (16) תפילת אדמו''רים ורבנים בכותל המערבי ערב ראש השנה על תורמי ועד הרבנים (17) תפילת אדמו''רים ורבנים בכותל המערבי ערב ראש השנה על תורמי ועד הרבנים (18) תפילת אדמו''רים ורבנים בכותל המערבי ערב ראש השנה על תורמי ועד הרבנים (19) תפילת אדמו''רים ורבנים בכותל המערבי ערב ראש השנה על תורמי ועד הרבנים (20) תפילת אדמו''רים ורבנים בכותל המערבי ערב ראש השנה על תורמי ועד הרבנים (21) תפילת אדמו''רים ורבנים בכותל המערבי ערב ראש השנה על תורמי ועד הרבנים (22) תפילת אדמו''רים ורבנים בכותל המערבי ערב ראש השנה על תורמי ועד הרבנים (23) תפילת אדמו''רים ורבנים בכותל המערבי ערב ראש השנה על תורמי ועד הרבנים (24) תפילת אדמו''רים ורבנים בכותל המערבי ערב ראש השנה על תורמי ועד הרבנים (25) תפילת אדמו''רים ורבנים בכותל המערבי ערב ראש השנה על תורמי ועד הרבנים (27) תפילת אדמו''רים ורבנים בכותל המערבי ערב ראש השנה על תורמי ועד הרבנים (28) תפילת אדמו''רים ורבנים בכותל המערבי ערב ראש השנה על תורמי ועד הרבנים (29) תפילת אדמו''רים ורבנים בכותל המערבי ערב ראש השנה על תורמי ועד הרבנים (31) תפילת אדמו''רים ורבנים בכותל המערבי ערב ראש השנה על תורמי ועד הרבנים (32) תפילת אדמו''רים ורבנים בכותל המערבי ערב ראש השנה על תורמי ועד הרבנים (33) תפילת אדמו''רים ורבנים בכותל המערבי ערב ראש השנה על תורמי ועד הרבנים (34) תפילת אדמו''רים ורבנים בכותל המערבי ערב ראש השנה על תורמי ועד הרבנים (35) תפילת אדמו''רים ורבנים בכותל המערבי ערב ראש השנה על תורמי ועד הרבנים (36) תפילת אדמו''רים ורבנים בכותל המערבי ערב ראש השנה על תורמי ועד הרבנים (37) תפילת אדמו''רים ורבנים בכותל המערבי ערב ראש השנה על תורמי ועד הרבנים (38) תפילת אדמו''רים ורבנים בכותל המערבי ערב ראש השנה על תורמי ועד הרבנים (39) תפילת אדמו''רים ורבנים בכותל המערבי ערב ראש השנה על תורמי ועד הרבנים (40) תפילת אדמו''רים ורבנים בכותל המערבי ערב ראש השנה על תורמי ועד הרבנים (41) תפילת אדמו''רים ורבנים בכותל המערבי ערב ראש השנה על תורמי ועד הרבנים (42) תפילת אדמו''רים ורבנים בכותל המערבי ערב ראש השנה על תורמי ועד הרבנים (43) תפילת אדמו''רים ורבנים בכותל המערבי ערב ראש השנה על תורמי ועד הרבנים (44) תפילת אדמו''רים ורבנים בכותל המערבי ערב ראש השנה על תורמי ועד הרבנים (45) תפילת אדמו''רים ורבנים בכותל המערבי ערב ראש השנה על תורמי ועד הרבנים (46) תפילת אדמו''רים ורבנים בכותל המערבי ערב ראש השנה על תורמי ועד הרבנים (49) תפילת אדמו''רים ורבנים בכותל המערבי ערב ראש השנה על תורמי ועד הרבנים (50) תפילת אדמו''רים ורבנים בכותל המערבי ערב ראש השנה על תורמי ועד הרבנים (51) תפילת אדמו''רים ורבנים בכותל המערבי ערב ראש השנה על תורמי ועד הרבנים (52) תפילת אדמו''רים ורבנים בכותל המערבי ערב ראש השנה על תורמי ועד הרבנים (53) תפילת אדמו''רים ורבנים בכותל המערבי ערב ראש השנה על תורמי ועד הרבנים (54) תפילת אדמו''רים ורבנים בכותל המערבי ערב ראש השנה על תורמי ועד הרבנים (55) תפילת אדמו''רים ורבנים בכותל המערבי ערב ראש השנה על תורמי ועד הרבנים (57)