תומכי ואוהבי תורה תושבי לייקווד השתתפו במגבית מיוחדת שנערכה לטובת החזקת ישיבת 'תורה ודעת' בפלטבוש העומדת תחת נשיאותו של הגאון רבי ישראל בעלסקי שליט"א שנשא את המשא המרכזי | גלריה

מגבית בלייקווד לטובת ישיבת תורה ודעת (1) מגבית בלייקווד לטובת ישיבת תורה ודעת (2) מגבית בלייקווד לטובת ישיבת תורה ודעת (3) מגבית בלייקווד לטובת ישיבת תורה ודעת (4) מגבית בלייקווד לטובת ישיבת תורה ודעת (5) מגבית בלייקווד לטובת ישיבת תורה ודעת (6) מגבית בלייקווד לטובת ישיבת תורה ודעת (7) מגבית בלייקווד לטובת ישיבת תורה ודעת (8) מגבית בלייקווד לטובת ישיבת תורה ודעת (9) מגבית בלייקווד לטובת ישיבת תורה ודעת (10) מגבית בלייקווד לטובת ישיבת תורה ודעת (11) מגבית בלייקווד לטובת ישיבת תורה ודעת (12) מגבית בלייקווד לטובת ישיבת תורה ודעת (13) מגבית בלייקווד לטובת ישיבת תורה ודעת (14) מגבית בלייקווד לטובת ישיבת תורה ודעת (15) מגבית בלייקווד לטובת ישיבת תורה ודעת (16) מגבית בלייקווד לטובת ישיבת תורה ודעת (17) מגבית בלייקווד לטובת ישיבת תורה ודעת (18) מגבית בלייקווד לטובת ישיבת תורה ודעת (19) מגבית בלייקווד לטובת ישיבת תורה ודעת (20) מגבית בלייקווד לטובת ישיבת תורה ודעת (21)