הרבנים הגאונים רבי חיים שכטר ורבי ישראל פנסטר שליט"א מסרו בעשרת ימי תשובה שיחת חיזוק והתעוררות לקראת יום הכיפורים || צלם 'אשדוד בכותרות' תיעד

הג''ר חיים שכטר בשיחת חיזוק בבעלזא אשדוד  (1) הג''ר חיים שכטר בשיחת חיזוק בבעלזא אשדוד  (2) הג''ר חיים שכטר בשיחת חיזוק בבעלזא אשדוד  (3) הג''ר חיים שכטר בשיחת חיזוק בבעלזא אשדוד  (4) הג''ר חיים שכטר בשיחת חיזוק בבעלזא אשדוד  (5) הג''ר חיים שכטר בשיחת חיזוק בבעלזא אשדוד  (6) הרב ישראל פנסטר בשיחת הכנה ליו''כ בבעלזא אשדוד - צילום אשדוד בכותרות (1) הרב ישראל פנסטר בשיחת הכנה ליו''כ בבעלזא אשדוד - צילום אשדוד בכותרות (2) הרב ישראל פנסטר בשיחת הכנה ליו''כ בבעלזא אשדוד - צילום אשדוד בכותרות (3) הרב ישראל פנסטר בשיחת הכנה ליו''כ בבעלזא אשדוד - צילום אשדוד בכותרות (4) הרב ישראל פנסטר בשיחת הכנה ליו''כ בבעלזא אשדוד - צילום אשדוד בכותרות (5) הרב ישראל פנסטר בשיחת הכנה ליו''כ בבעלזא אשדוד - צילום אשדוד בכותרות (6) הרב ישראל פנסטר בשיחת הכנה ליו''כ בבעלזא אשדוד - צילום אשדוד בכותרות (7) הרב ישראל פנסטר בשיחת הכנה ליו''כ בבעלזא אשדוד - צילום אשדוד בכותרות (8) הרב ישראל פנסטר בשיחת הכנה ליו''כ בבעלזא אשדוד - צילום אשדוד בכותרות (9)