זקן השמגיחים הגה"צ רבי דב יפה שליט"א הגיע בעשרת ימי תשובה למסור שיחת הכנה ליום הכפורים בפני קבוצת בחורים מישיבת מיר בירושלים | הרב ברוך אוביץ מגיש תיעוד

המשגי רבי דב יפה בשיחת חיזוק בישיבת מיר - צילום ברוך אוביץ (2) המשגי רבי דב יפה בשיחת חיזוק בישיבת מיר - צילום ברוך אוביץ (3) המשגי רבי דב יפה בשיחת חיזוק בישיבת מיר - צילום ברוך אוביץ (4) המשגי רבי דב יפה בשיחת חיזוק בישיבת מיר - צילום ברוך אוביץ (5) המשגי רבי דב יפה בשיחת חיזוק בישיבת מיר - צילום ברוך אוביץ (6) המשגי רבי דב יפה בשיחת חיזוק בישיבת מיר - צילום ברוך אוביץ (7)