סאטמאר: התעוררות שיא בדרשה לפני 'כל נדרי', עין לא נותרה יבשה

אלפי חסידי סאטמאר את יום הקדוש במחיצת האדמו"ר בקרית יואל, השנה נרשמה התעוררות עצומה בדרשת האדמו"ר לפני 'כל נדרי' כשביכה מרורים את האסון הכבד שפקד את אחיינו הגר"ש רובין ששיכל את בתו הפעוטה לאחר שני בנים שנפטרו ל"ע בדמי ימיהם.

חסידי סאטמאר שהגיעו לחסות בצל האדמו"ר ביום הקדוש – יום כיפור תשע"ד לא חוו מעולם כזו התעלות והתעוררות, שיא היום נרשם עת שנשא דברי כיבושין לפני 'כל נדרי' תוך בכיות עצומות למשך חצי שעה מעמיד מרטיט שנחקק היטב בזכרונם לעולמי עד.

קרא עוד:

[postim]

ערב יום כיפור בצל האדמו"ר מסאטמאר, הוא בהחלט יוצא דופן, האדמו"ר מגיע לבית השחיטה בקרית יואל ועורך מנהג הכפרות כשלאחר מכן נשחט העוף לעיניו, לאחר מכן המשיך האדמו"ר לבית המדרש לתפילת שחרית.

בצהריי היום נכנס האדמו"ר לעריכת הטיש – סעודה ראשונה, אחרי הטיש מסתגר האדמו"ר בחדר הספרים שבביתו, ועובר מספר לספר ובבכיות עצומות מבקש האדמו"ר סליחה ומחילה מהספרים שמא לא הגה בהם מספיק, המעמד לוקח מספר שעות, לאחמ"כ יורד האדמו"ר להיטהר במקוה, ומדליק את הנרות בבית המדרש הגדול ואוכל סעודת המפסקת.

חצי שעה אחרי זמן הדלקת הנרות מגיע האדמו"ר לבית המדרש לתפילת 'כל נדרי' האדמו"ר עולה אל ארון הקודש ונושא דברי כיבושין לפני התפילה המרגשת בשנה, בשונה משנים עברו, השנה היה המעמד מרטיט במיוחד ויחקק לעולמים בזכרונם.

האדמו"ר הזכיר במהלך דבריו, את הטרגדיה שניחתה על אחיינו הגה"צ רבי שלמה רובין זו הפעם השלישית, שקבר את בתו הפעוטה בת 11 חודשים, לאחר ששני בניו נפטרו בגיל צעיר ללא שהותירו אחריהם זש"ק.

וז"ל: "יהודי תלמיד חכם עצום וגדול בתורה יושב בפעם שלישית שבעה על אחד מילדיו, דוד המלך אומר בתהילים 'פלגי מים ירדו עיני על לא שמרו תורתך', מדובר כאן מקרבן עולה בן שנתו שלא חטא והוא בטח קרבן ציבור, הילדים הם הערבים שלנו שנשמור את התורה הקדושה, אחרי שעברנו את ראש השנה ולא חזרנו בתשובה שלימה, הקב"ה לקח מאיתנו קרבן וכידוע מהחתם סופר שאומר שעל קרבן כזה הדמעות הם הנסכים שחייבים להביא לקרבן וזה הפירוש בתהילים 'פלגי מים ירדו עיני' לנסכים – 'על לא שמרו תורתך' שלא שמרנו את התורה.

מנהג ישראל הוא ללוות את הנשמה ביום השבעה כאשר היא עולה למנוחתה, עכשיו בדקות האלו נגמרה השבעה ואנחנו כאן מלווים את הנשמה הטהורה, שעולה עכשיו למקום מנוחתה "נשמה טהורה את עולה עכשיו למעלה שם תפגשי עם זקינייך הקדושים שרפי מעלה ועם זקינך אבי הקדוש [בעל ה'ברך משה'], אני מבקש ממך להיות שליח ציבור שתתפללי על כל חולי ישראל, כיום א"א ללכת רח"ל לבית חולים ולא לחזות
ביהודים אנשים נשים וטף עם מחלות משונות רח"ל, אלו הילדים, מה חטאו???.

בקול זעקה התחנן האדמו"ר ושפך דמעות כנחל כשקולו נשנק, וכל הקהל עמו געה בבכי על המצב הנורא שאסון רודף אסון, כשכולם מבקשים בלב שלם ובכוונה יתירה 'אבינו מלכנו חמול עלינו ועל עוללינו וטפינו'
'אבינו מלכנו שלח רפואה שלימה לחולי עמך', אח"כ פתח האדמו"ר באמירת הווידוי בקול רם ויענו כל העם יחדיו, כן ביקש האדמו"ר סליחה ומחילה מספרי התורה כנהוג.

גלריה: תשליך, פדיון כפרות, טיש ערב יוה"כ, הדלקת הנרות ערב יוה"כ, קידוש לבנה, הבדלה, ועריכת הטיש במוצאו

ערב ומוצאי יום הכיפורים תשע''ד בסאטמאר (1) ערב ומוצאי יום הכיפורים תשע''ד בסאטמאר (2) ערב ומוצאי יום הכיפורים תשע''ד בסאטמאר (5) ערב ומוצאי יום הכיפורים תשע''ד בסאטמאר (6) ערב ומוצאי יום הכיפורים תשע''ד בסאטמאר (7) ערב ומוצאי יום הכיפורים תשע''ד בסאטמאר (1) ערב ומוצאי יום הכיפורים תשע''ד בסאטמאר (8) ערב ומוצאי יום הכיפורים תשע''ד בסאטמאר (9) ערב ומוצאי יום הכיפורים תשע''ד בסאטמאר (10) ערב ומוצאי יום הכיפורים תשע''ד בסאטמאר (3) ערב ומוצאי יום הכיפורים תשע''ד בסאטמאר (4) ערב ומוצאי יום הכיפורים תשע''ד בסאטמאר (11) ערב ומוצאי יום הכיפורים תשע''ד בסאטמאר (12) ערב ומוצאי יום הכיפורים תשע''ד בסאטמאר (13) ערב ומוצאי יום הכיפורים תשע''ד בסאטמאר (14) ערב ומוצאי יום הכיפורים תשע''ד בסאטמאר (15) ערב ומוצאי יום הכיפורים תשע''ד בסאטמאר (16) ערב ומוצאי יום הכיפורים תשע''ד בסאטמאר (17) ערב ומוצאי יום הכיפורים תשע''ד בסאטמאר (18)

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו