במוצאי יום כיפור יצא גאב"ד ראדמישלא כ"ק הגה"צ רבי אלחנן הלפרין שליט"א לערוך קידוש לבנה, לאחר מכן ערך סעודת מלוה מלכה כמידי שבוע במהלכו נדחקו המשתתפים לקבל מידיו 'הקנובל' (שום) | גלריה

קידוש לבנה וטיש מוצאי יום כיפור ברדאמישלא הגר''א הלפרין (2) קידוש לבנה וטיש מוצאי יום כיפור ברדאמישלא הגר''א הלפרין (3) קידוש לבנה וטיש מוצאי יום כיפור ברדאמישלא הגר''א הלפרין (1) קידוש לבנה וטיש מוצאי יום כיפור ברדאמישלא הגר''א הלפרין (4) קידוש לבנה וטיש מוצאי יום כיפור ברדאמישלא הגר''א הלפרין (5) קידוש לבנה וטיש מוצאי יום כיפור ברדאמישלא הגר''א הלפרין (6) קידוש לבנה וטיש מוצאי יום כיפור ברדאמישלא הגר''א הלפרין (7) קידוש לבנה וטיש מוצאי יום כיפור ברדאמישלא הגר''א הלפרין (8) קידוש לבנה וטיש מוצאי יום כיפור ברדאמישלא הגר''א הלפרין (9)