קהל חסידי טשערנאביל השתתפו בשולחן הטהור שערך כ"ק אדמו"ר משטערנאביל ארה"ב שליט"א בהיכל בית מדרשו בבורו פארק במוצאי יום הכיפורים | צלם JDN עם גלריה מרהיבה


האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בטיש מוצאי יום כיפור (1) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בטיש מוצאי יום כיפור (2) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בטיש מוצאי יום כיפור (3) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בטיש מוצאי יום כיפור (4) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בטיש מוצאי יום כיפור (5) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בטיש מוצאי יום כיפור (6) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בטיש מוצאי יום כיפור (7) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בטיש מוצאי יום כיפור (8) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בטיש מוצאי יום כיפור (9) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בטיש מוצאי יום כיפור (10) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בטיש מוצאי יום כיפור (11) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בטיש מוצאי יום כיפור (12) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בטיש מוצאי יום כיפור (13) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בטיש מוצאי יום כיפור (14) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בטיש מוצאי יום כיפור (15) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בטיש מוצאי יום כיפור (16) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בטיש מוצאי יום כיפור (17) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בטיש מוצאי יום כיפור (18) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בטיש מוצאי יום כיפור (19) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בטיש מוצאי יום כיפור (20) האדמו''ר מטשערנאביל ארה''ב בטיש מוצאי יום כיפור (21)