גלריה מערב ומוצאי יום כיפור, בתפילה בקבר רחל ומערת המכפלה, תשליך, פדיון כפרות, התרת נדרים, הדלקת נרות ערב יום הקדוש, הבדלה וקידוש לבנה

ערב ומוצאי יום הכיפורים תשע''ד בנדבורנה ביתר (5) ערב ומוצאי יום הכיפורים תשע''ד בנדבורנה ביתר (6) ערב ומוצאי יום הכיפורים תשע''ד בנדבורנה ביתר (7) ערב ומוצאי יום הכיפורים תשע''ד בנדבורנה ביתר (8) ערב ומוצאי יום הכיפורים תשע''ד בנדבורנה ביתר (9) ערב ומוצאי יום הכיפורים תשע''ד בנדבורנה ביתר (10) ערב ומוצאי יום הכיפורים תשע''ד בנדבורנה ביתר (1) ערב ומוצאי יום הכיפורים תשע''ד בנדבורנה ביתר (2) ערב ומוצאי יום הכיפורים תשע''ד בנדבורנה ביתר (3) ערב ומוצאי יום הכיפורים תשע''ד בנדבורנה ביתר (4) ערב ומוצאי יום הכיפורים תשע''ד בנדבורנה ביתר (11) ערב ומוצאי יום הכיפורים תשע''ד בנדבורנה ביתר (12) ערב ומוצאי יום הכיפורים תשע''ד בנדבורנה ביתר (13) ערב ומוצאי יום הכיפורים תשע''ד בנדבורנה ביתר (14) ערב ומוצאי יום הכיפורים תשע''ד בנדבורנה ביתר (15) ערב ומוצאי יום הכיפורים תשע''ד בנדבורנה ביתר (16) ערב ומוצאי יום הכיפורים תשע''ד בנדבורנה ביתר (17) ערב ומוצאי יום הכיפורים תשע''ד בנדבורנה ביתר (18) ערב ומוצאי יום הכיפורים תשע''ד בנדבורנה ביתר (19) ערב ומוצאי יום הכיפורים תשע''ד בנדבורנה ביתר (20) ערב ומוצאי יום הכיפורים תשע''ד בנדבורנה ביתר (21) ערב ומוצאי יום הכיפורים תשע''ד בנדבורנה ביתר (22) ערב ומוצאי יום הכיפורים תשע''ד בנדבורנה ביתר (23)