כ"ק אדמו"ר מאונגוואר שליט"א בדק אתרוגים שהונחו על שולחנו, וכן מסר שיעור הלכתי בעניני חג הסוכות, צלם JDN נכח ותיעד

האדמו''ר מאונגוואר בבדיקת אתרוגים ובמסירת שיעור בהלכות סוכה (1) האדמו''ר מאונגוואר בבדיקת אתרוגים ובמסירת שיעור בהלכות סוכה (2) האדמו''ר מאונגוואר בבדיקת אתרוגים ובמסירת שיעור בהלכות סוכה (3) האדמו''ר מאונגוואר בבדיקת אתרוגים ובמסירת שיעור בהלכות סוכה (4) האדמו''ר מאונגוואר בבדיקת אתרוגים ובמסירת שיעור בהלכות סוכה (5) האדמו''ר מאונגוואר בבדיקת אתרוגים ובמסירת שיעור בהלכות סוכה (6) האדמו''ר מאונגוואר בבדיקת אתרוגים ובמסירת שיעור בהלכות סוכה (7) האדמו''ר מאונגוואר בבדיקת אתרוגים ובמסירת שיעור בהלכות סוכה (8) האדמו''ר מאונגוואר בבדיקת אתרוגים ובמסירת שיעור בהלכות סוכה (9) האדמו''ר מאונגוואר בבדיקת אתרוגים ובמסירת שיעור בהלכות סוכה (10) האדמו''ר מאונגוואר בבדיקת אתרוגים ובמסירת שיעור בהלכות סוכה (11)