מעמד אדיר התקיים היום (יום א') בסוכה הגדולה שבקרית ויז'ניץ לאלפי ילדי ארגון אנחנו וצאצאינו בראשות מרן אדמו"ר מוזי'ניץ שליט"א ומרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן שליט"א | את המעמד הנחה העסקן והמחנך הרב מרדכי בלוי שליט"א יו"ר הארגון | במעמד רכשו הילדים מזמור שיר המעלות בדפי גמרא וכבדו את מרן ראש הישיבה שליט"א שכיבד בזה את מרן אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א | גלריה מרהיבה צילם שוקי לרר JDN

כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר01 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר02 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר03 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר04 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר05 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר06 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר07 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר08 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר09 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר10 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר11 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר12 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר13 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר14 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר15 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר16 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר17 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר18 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר19 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר20 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר21 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר22 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר23 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר24 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר25 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר26 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר27 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר28 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר29 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר30 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר31 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר32 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר33 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר34 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר35 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר36 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר37 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר38 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר39 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר40 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר41 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר42 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר43 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר44 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר45 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר46 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר47 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר48 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר49 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר50 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר51 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר52 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר53 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר54 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר55 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר56 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר57 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר58 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר59 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר60 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר61 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר62 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר63 כינוס אנחנו וצאצאינו - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר64