למנין של מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א הגיע להתפלל גם המקובל הגאון רבי יעקב עדס שליט"א שבדבקות מופלאה ערך את הנענועים | צילום: שוקי לרר JDN

הגרי עדס בשחרית - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר JDN - 1 הגרי עדס בשחרית - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר JDN - 2 הגרי עדס בשחרית - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר JDN - 3 הגרי עדס בשחרית - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר JDN - 4 הגרי עדס בשחרית - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר JDN - 5 הגרי עדס בשחרית - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר JDN - 6 הגרי עדס בשחרית - סוכות תשעד - צילום שוקי לרר JDN - 7