המוני מבקשי תורה הצטופפו בהיכל ישיבת ארחות תורה לשמוע את השיחה המיוחדת לכבוד החג שנשא מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן שליט"א | צילום: שוקי לרר JDN

הגראיל שטיינמן בשיחת חג בארחות תורה - סוכות תשעד - שוקי לרר01 הגראיל שטיינמן בשיחת חג בארחות תורה - סוכות תשעד - שוקי לרר02 הגראיל שטיינמן בשיחת חג בארחות תורה - סוכות תשעד - שוקי לרר03 הגראיל שטיינמן בשיחת חג בארחות תורה - סוכות תשעד - שוקי לרר04 הגראיל שטיינמן בשיחת חג בארחות תורה - סוכות תשעד - שוקי לרר05 הגראיל שטיינמן בשיחת חג בארחות תורה - סוכות תשעד - שוקי לרר06 הגראיל שטיינמן בשיחת חג בארחות תורה - סוכות תשעד - שוקי לרר07 הגראיל שטיינמן בשיחת חג בארחות תורה - סוכות תשעד - שוקי לרר08 הגראיל שטיינמן בשיחת חג בארחות תורה - סוכות תשעד - שוקי לרר09 הגראיל שטיינמן בשיחת חג בארחות תורה - סוכות תשעד - שוקי לרר10 הגראיל שטיינמן בשיחת חג בארחות תורה - סוכות תשעד - שוקי לרר11