תיקון טעות:זה לא בהיכל ישיבת "אורחת תורה" אלא ביוצאי ישיבת אורחות תורה ברחוב ר"ע ב"ב