מרן הגאון רבי ניסים קרליץ שליט"א מפאת חולשתו התפלל ביום הושענא רבא בביתו ברחוב רבי מאיר בבני ברק, קהל מצומצם של תלמידים הורשו להגיע להתפלל יחד עם הגאב"ד שליט"א | צלם המערכת תיעד | צלום: שוקי לרר JDN

הושענא רבא הגרנ קרליץ - סוכות תשעד - שוקי לרר01 הושענא רבא הגרנ קרליץ - סוכות תשעד - שוקי לרר02 הושענא רבא הגרנ קרליץ - סוכות תשעד - שוקי לרר03 הושענא רבא הגרנ קרליץ - סוכות תשעד - שוקי לרר04 הושענא רבא הגרנ קרליץ - סוכות תשעד - שוקי לרר05 הושענא רבא הגרנ קרליץ - סוכות תשעד - שוקי לרר06 הושענא רבא הגרנ קרליץ - סוכות תשעד - שוקי לרר07 הושענא רבא הגרנ קרליץ - סוכות תשעד - שוקי לרר08 הושענא רבא הגרנ קרליץ - סוכות תשעד - שוקי לרר09 הושענא רבא הגרנ קרליץ - סוכות תשעד - שוקי לרר10 הושענא רבא הגרנ קרליץ - סוכות תשעד - שוקי לרר11 הושענא רבא הגרנ קרליץ - סוכות תשעד - שוקי לרר12 הושענא רבא הגרנ קרליץ - סוכות תשעד - שוקי לרר13