הערב תיערך החתונה הגדולה בחצר הקודש לעלוב, שמחת נישואי בן זקוניו של כ"ק אדמו"ר שליט"א • JDN עם סדרי האירוע

בעוד שעות אחדות תחל השמחה הגדולה – שמחת הנישואין לבן זקוניו של כ"ק אדמו"ר מלעלוב שליט"א עם בת הרה"צ רבי חיים יעקב פרנקל שליט"א, בן כ"ק אדמו"ר מרימנוב שליט"א וחתן כ"ק אדמו"ר מקאמארנא שליט"א ירושלים.

עוד ב-JDN:

[postim]

השמחה תתקיים ברוב פאר והדר בהשתתפות רבים ובראשם אדמו"רים ורבנים מכל גווני הקשת החרדית, במרכז הפיס הקהילתי – אודיטוריום רמת אלחנן ברח' רבינוב 5 בבני ברק.

רגע לפני, JDN מגיש את סדרי האירוע הגדול.

סדרי החתונה0

logo