גלריה מרהיבה משמחת בית השואבה בהיכל עטרת שלמה במודיעין עילית בראשות ראש הישיבה הגאון רבי שלום בער סורוצקין שליט"א | צפו בגלריה צילום: p360

עטרת שלמ - סוכות תשעד - צילום p36001 עטרת שלמ - סוכות תשעד - צילום p36002 עטרת שלמ - סוכות תשעד - צילום p36003 עטרת שלמ - סוכות תשעד - צילום p36004 עטרת שלמ - סוכות תשעד - צילום p36005 עטרת שלמ - סוכות תשעד - צילום p36006 עטרת שלמ - סוכות תשעד - צילום p36007 עטרת שלמ - סוכות תשעד - צילום p36008 עטרת שלמ - סוכות תשעד - צילום p36009 עטרת שלמ - סוכות תשעד - צילום p36010 עטרת שלמ - סוכות תשעד - צילום p36011 עטרת שלמ - סוכות תשעד - צילום p36012 עטרת שלמ - סוכות תשעד - צילום p36013 עטרת שלמ - סוכות תשעד - צילום p36014 עטרת שלמ - סוכות תשעד - צילום p36015 עטרת שלמ - סוכות תשעד - צילום p36016 עטרת שלמ - סוכות תשעד - צילום p36017 עטרת שלמ - סוכות תשעד - צילום p36018 עטרת שלמ - סוכות תשעד - צילום p36019 עטרת שלמ - סוכות תשעד - צילום p36020 עטרת שלמ - סוכות תשעד - צילום p36021