האדמו"ר מבעלזא: רבינו הגדול והנערץ תורתו היתה מקור חיינו • האזינו

תוכן דברות קודשו של כ"ק אדמו"ר מבעלזא שליט"א בעצרת החיזוק והמספד שהתקיימה אמש בירושלים, במלאת השבעה לפטירת הראשון לציון הגאון הגדול רבי עובדיה יוסף זצוק"ל • האזינו לקטע מתוך המשא המרגש

ברשות הגאונים הצדיקים רבבות אלפי ישראל, ה' ישמרכם ויברככם. בראשית דברי ברצונינו להודות להרב הגדול הרב משה צדקה שליט"א שדיבר לפנינו, ועורר את עם ישראל למעשים טובים.

'קול ברמה נשמע ביללה קול נהי מציון המהוללה' (מתוך קינות של תיקון חצות).

הגמ' אומרת 'הרואה תלמיד חכם שמת כרואה ספר תורה שנשרף', על אחת כמה וכמה ק"ו בן בנו של ק"ו, הרואה אדם גדול, אריה דבי עילאי, גאון הגאונים, שנפטר מאתנו מעולם הזה ונתעלה לישיבה של מעלה, כרואה ספר תורה, תפילין ומזוזות וכל התורה שבכתב ובע"פ שנשרפו, כמה עלינו לבכות, כמה עלינו להצטער, כמה עלינו להתפלל.

עליונים ששים ותחתונים בוכים, במסירת וקבלת הנשמה הטהורה הספוגה במימי התורה ממשה רבינו עליו השלום ועד התנאים והאמוראים, הראשונים, האחרונים ואחרוני האחרונים, המפרשים והפוסקים.

יהי רצון שרבינו מרן זכר צדיק לברכה, יעורר רחמי שמים עלינו, על התורה ולומדיה, שנזכה להתחזק ולהתגבר בעמלה של תורה, ולאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, ושהציבור יילך בעקבות התורה והפוסקים ולא יילכו אחרו ההבל, 'כי לא כצורנו צורם ואויבנו פלילים'.

בהסתלקותו של אליהו הנביא כתוב: "ואלישע רואה והוא מצעק אבי אבי רכב ישראל ופרשיו" כותבים המפרשים כי לא נאמר ואלישע צועק, אלא אלישע מצעק, שהוא פועל יוצא, דהיינו שכל השומע בצעקתו, היה צועק עמו ביחד, וצועק אבי אבי.

הגמ' אומרת 'אבי אבי זה אביו ואמו', וצריך עיון, כי בשלמא מה שאמר אבי שהיה כמו אביו, מכיון שכל המלמד את בן חבירו תורה כאילו ילדו, אך מה הפירוש באמו. אלא הכוונה הוא, כי כשם שהאמא מגדלת את הבן ומחנכת אותו בדברים היומיומיים, כך המלמד בן חבירו תורה, אז בנוסף לתורה שלומד אתו, הריהו מגדל ומחנך אותו.

ממשיכה הגמ' ואומרת 'רכב ישראל ופרשיו – זה רבו שלימדו תורה', מאי משמע-? כדמתרגם רבי יוסף: רבי רבי דטב להון לישראל בצלותיה מרתיכין ופרשין'. לא רק התורה הוא גדולתו, אלא התפילות שלו שהתפלל על הכלל והפרט עבור בני ישראל.

חלק מתורתו של הגאון זצ"ל נשאר בספרים 'יביע אומר' ו'יחווה דעת' ושאר ספרים, אבל רבינו מרן זכרונו לברכה גם התפלל על עם ישראל, ועם ישראל זקוק מאוד לתפילתו, בפרט עתה, מכיוון שאנחנו מוקפים באויבים ושונאים מבחוץ, ככבשה אחת בין שבעים זאבים. זאת ועוד, גם מבפנים אנחנו מיעוט חרדים העוסקים בתורה ובמצוות, המקפידים על מצוה קלה כבחמורה, בין רוב עמי הארץ העושים צחוק ולעג מכל הקדוש והיקר לנו רח"ל. מעתה מי יתפלל עלינו מי יסיר מעלינו מוקשי מוות, אנו מבקשים ומעתירים שכמו שהתפלל עלינו בעולם הזה כך ימשיך להתפלל עלינו בעולם הבא, שיתרומם קרנם של ישראל, שיתרומם קרן התורה הקדושה ושיתרומם קרן הקדושה ויתמעט קרנם של הרשעים, שונאי התורה, שונאי היהדות, ונזכה שיתקיים בנו הכתוב 'תורת חכם מקור חיים לסור ממוקשי מוות'. רבינו הגדול והנערץ תורתו היה מקור חיים להחיותנו, ולסור ממוקשי מוות.

וכענין שפירש הגאון מוילנא זצ"ל בספרו על תיקוני זהר, שכמו שניצוצי השמש השופעים ומשפיעים אור בירח וכוכבים, כך בכל דור ודור מאיר ניצוץ חדש ממשה רבינו עליו השלום, לאיש אחד בדור והוא שופע ומשפיע אור לכל תלמידי החכמים בדור.

וכמו שיש לפעמים שהשמש זורחת והכוכבים מאירים אבל העננים השחורים מכסים את פני הרקיע והאורות צריכים להאיר בנרות, כך הרשעים משחירים את אור השמש והירח והכוכבים ומכסים את פני הרקיע.

וע"כ צריכים בני תורה תלמידי חכמים וכל לומדי התורה להאיר בנרות, כדי שנוכל להסתכל על דפי הגמרא והשו"ע, על דפי הפוסקים הראשונים והאחרונים, ולא יתערבב אור בחושך, טמא בטהור, זך ונקי במלוכלך ומסואב.

ונזכה שיתקיים בנו הכתוב 'וכל קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק'. 'קול ברמה נשמע ביללה קול נהי מציון המהוללה'. ובא לציון גואל במהרה בימינו אמן.

האזינו לקטע מתוך המשא המרגש || באדיבות קול בעלזא מרכז השידור.

עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר088 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר089 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר090 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר091 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר092 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר093 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר094 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר095 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר096 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר097 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר098 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר099 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר100 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר101 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר102 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר103 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר104 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר105 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר106 עצרת הרבבות לשבעה של הרב עובדיה - שוקי לרר107

2 תגובות

חוצב להבות אש

דברי אלוקים חיים

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *