הרב הצעיר דקרית צאנז מורינו הגה"צ רבי יחזקאל שרגא ברוך הלברשטאם שליט"א נשא את משא פתיחת הזמן בהיכל הכולל דחסידי צאנז "מבצר התורה" בקרית צאנז בירושלים | צפו בגלריה

פתיחת הזמן במבצר התורה - כולל צאנז ירושים1 פתיחת הזמן במבצר התורה - כולל צאנז ירושים2 פתיחת הזמן במבצר התורה - כולל צאנז ירושים3 פתיחת הזמן במבצר התורה - כולל צאנז ירושים4 פתיחת הזמן במבצר התורה - כולל צאנז ירושים5 פתיחת הזמן במבצר התורה - כולל צאנז ירושים6 פתיחת הזמן במבצר התורה - כולל צאנז ירושים7 פתיחת הזמן במבצר התורה - כולל צאנז ירושים8 פתיחת הזמן במבצר התורה - כולל צאנז ירושים9