הגה"צ המשפיע הגרי"ד שלזינגר שליט"א שבת בשבת האחרונה בבארא פארק, והמונים באו לשמוע את דרשותיו הנפלאות, צפו בגלריה מסעודה שלישית ותפילת ערבית במוצש"ק:

שבת בבורו פארק עם המשפיע הגריד שלזינגר 01 שבת בבורו פארק עם המשפיע הגריד שלזינגר 02 שבת בבורו פארק עם המשפיע הגריד שלזינגר 03 שבת בבורו פארק עם המשפיע הגריד שלזינגר 04 שבת בבורו פארק עם המשפיע הגריד שלזינגר 05 שבת בבורו פארק עם המשפיע הגריד שלזינגר 06 שבת בבורו פארק עם המשפיע הגריד שלזינגר 07 שבת בבורו פארק עם המשפיע הגריד שלזינגר 08 שבת בבורו פארק עם המשפיע הגריד שלזינגר 09 שבת בבורו פארק עם המשפיע הגריד שלזינגר 10 שבת בבורו פארק עם המשפיע הגריד שלזינגר 11 שבת בבורו פארק עם המשפיע הגריד שלזינגר 12 שבת בבורו פארק עם המשפיע הגריד שלזינגר 13 שבת בבורו פארק עם המשפיע הגריד שלזינגר 14