רבבות תושבי בני ברק השתתפו הערב בכנס בחירות במרכז העיר בני ברק ברחבת בית הכנסת הגדול | את המשא המרכזי נשא מרן ראש הישיבה הגראי''ל שטיינמן שקרא לכלל הציבור לצאת מחר ולבחור עבור רשימת יהדות התורה שסימנה ג' ולראשות העיר הרב חנוך זייברט | כמו''כ נשארו דברים במעמד הגר''צ כץ ר''י חזון נחום, הגרי''ד אלתר, הגר''ב שרייבר, חה''כ הרב יעקב אשר, והמועמד לראשות העיר הרבכ חנוך זייברט | בסיום המעמד הגיעו קהל ההמונים מתחת לביתו של מרן הגראי''ל שטיינמן ופצחו בשירה וריקודים | צילום שוקי לרר JDN

כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר01 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר02 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר03 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר04 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר05 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר06 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר07 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר08 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר09 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר10 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר11 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר12 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר13 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר14 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר15 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר16 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר17 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר18 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר19 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר20 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר21 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר22 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר23 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר24 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר25 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר26 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר27 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר28 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר29 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר30 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר31 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר32 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר33 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר34 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר35 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר36 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר37 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר38 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר39 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר40 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר41 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר42 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר43 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר44 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר45 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר46 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר47 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר48 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר49 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר50 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר51 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר52 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר53 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר54 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר55 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר56 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר57 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר58 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר59 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר60 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר61 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר62 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר63 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר64 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר65 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר66 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר67 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר68 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר69 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר70 כינוס בחירות בראשות הגראיל בבני ברק - צילום שוקי לרר71