צפו בגלריה נוספת מצלם המערכת שוקי לרר שתיעד את שולחן המזרח, את הקהל, ואת רבבות האנשים המלווים את מרן ראש הישיבה שליט"א למעונו מבמת הכבוד | צילום: שוקי לרר JDN

כינוס בחירות ג' בני ברק בראשות הגראיל - שוקי לרר01 כינוס בחירות ג' בני ברק בראשות הגראיל - שוקי לרר02 כינוס בחירות ג' בני ברק בראשות הגראיל - שוקי לרר03 כינוס בחירות ג' בני ברק בראשות הגראיל - שוקי לרר04 כינוס בחירות ג' בני ברק בראשות הגראיל - שוקי לרר05 כינוס בחירות ג' בני ברק בראשות הגראיל - שוקי לרר06 כינוס בחירות ג' בני ברק בראשות הגראיל - שוקי לרר07 כינוס בחירות ג' בני ברק בראשות הגראיל - שוקי לרר08 כינוס בחירות ג' בני ברק בראשות הגראיל - שוקי לרר09 כינוס בחירות ג' בני ברק בראשות הגראיל - שוקי לרר10 כינוס בחירות ג' בני ברק בראשות הגראיל - שוקי לרר11 כינוס בחירות ג' בני ברק בראשות הגראיל - שוקי לרר12 כינוס בחירות ג' בני ברק בראשות הגראיל - שוקי לרר13 כינוס בחירות ג' בני ברק בראשות הגראיל - שוקי לרר14 כינוס בחירות ג' בני ברק בראשות הגראיל - שוקי לרר15 כינוס בחירות ג' בני ברק בראשות הגראיל - שוקי לרר16 כינוס בחירות ג' בני ברק בראשות הגראיל - שוקי לרר17 כינוס בחירות ג' בני ברק בראשות הגראיל - שוקי לרר18 כינוס בחירות ג' בני ברק בראשות הגראיל - שוקי לרר19 כינוס בחירות ג' בני ברק בראשות הגראיל - שוקי לרר20 כינוס בחירות ג' בני ברק בראשות הגראיל - שוקי לרר21 כינוס בחירות ג' בני ברק בראשות הגראיל - שוקי לרר22 כינוס בחירות ג' בני ברק בראשות הגראיל - שוקי לרר23 כינוס בחירות ג' בני ברק בראשות הגראיל - שוקי לרר24 כינוס בחירות ג' בני ברק בראשות הגראיל - שוקי לרר25 כינוס בחירות ג' בני ברק בראשות הגראיל - שוקי לרר26 כינוס בחירות ג' בני ברק בראשות הגראיל - שוקי לרר27 כינוס בחירות ג' בני ברק בראשות הגראיל - שוקי לרר28 כינוס בחירות ג' בני ברק בראשות הגראיל - שוקי לרר29 כינוס בחירות ג' בני ברק בראשות הגראיל - שוקי לרר30 כינוס בחירות ג' בני ברק בראשות הגראיל - שוקי לרר31 כינוס בחירות ג' בני ברק בראשות הגראיל - שוקי לרר32 כינוס בחירות ג' בני ברק בראשות הגראיל - שוקי לרר33 כינוס בחירות ג' בני ברק בראשות הגראיל - שוקי לרר34 כינוס בחירות ג' בני ברק בראשות הגראיל - שוקי לרר35 כינוס בחירות ג' בני ברק בראשות הגראיל - שוקי לרר36 כינוס בחירות ג' בני ברק בראשות הגראיל - שוקי לרר37 כינוס בחירות ג' בני ברק בראשות הגראיל - שוקי לרר38 כינוס בחירות ג' בני ברק בראשות הגראיל - שוקי לרר39