תלמידי ישיבת סקווירא הגיעו לבחינה אצל ר''י קמניץ הגר''י שיינר השוהה בימים אלו בארה''ב צילום jdn