קהל רב השתתף בשמחת הנישואין לבן הגאון הרב נתן בוקובזה זצ''ל , השתתפו הגר''א פינקל שכובד בסידור קידושין , הגרש''מ עמאר , והגר''י אזרחי , - תיעוד