מי שמחזיק הילדים הינו חסיד בעלזא ומנהל התלמוד תורה