האדמו''ר מויזניץ השוהה בימים אלו בארה''ב הגיע לקבוע מזוזה בהיכל ביהמ''ד החדש שבתלמוד תורה ויזניץ בבארא פארק בסיום המעמד חילק האדמו''ר מיני מתיקה לתלמידים - תיעוד - צילום jdn