מאות בחורי ישבת קמניץ השתתפו בשמחת נישואי בת ראש הישיבה הגרב''ד ליכטנשטיין עם בן הגרח''מ אוזבנד מר''י קרית מלך ועטרת שלמה שהתקיימה באולמי תמיר בירושלים - גלריה -צילום הרב ברוך אוביץ