מז"ט, שיזכו לבנות בית נאמן בישראל לתפארת המשפחות החשובות.