ברוב פאר והדר התקיים בקרית בעש''ט מעמד כבוד התורה לתלמידים המצטיינים של ת''ת כלל חסידי , את המעמד פיארו אדמורי''ם ורבנים ובראשם רב הקריה הגרא''פ מוצען - תיעוד