האדמו''ר מתולדות אברהם יצחק השוהה בימים אלו בארה''ב ערך סעודת מלוה מלכה בבית האכסניא שבבית הרבני הנגיד ר' אברהם משה מאשקוויטש הי''ו בב''פ - תיעוד