הספד מרכזי נערך הערב ע"י מכון וכולל ראש פינה שע"י מוסדות צאנז ירושלים, עם מלאת השלושים לגאון הגדול פוסק הדור והדרו רבי עובדיה יוסף זצוקללה"ה בהיכל בית המדרש הגדול בקרית צאנז בירושלים || צילום: שמואל דריי

לרגל מלאת השלושים לפטירתו של מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל התקיימה הערב יום ב' הספד בכולל ומכון ראש פינה שע"י מוסדות צאנז ירושלים, בראשות הגאון רבי נסים דרעי שליט"א רבה של שכונת בית וגן בירושלים.

קרא עוד:

[postim]

במעמד השתתפו בניו של מרן זצ"ל הגאונים הגדולים רבי יצחק יוסף שליט"א הרב הראשי, ורבי דוד יוסף שליט"א, בנו של מרן כ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"א הגאון רבי יוסף משה דוב הלברשטאם שליט"א ראש רשת ישיבות צאנז, רבה של מקסיקו הגאון הגדול רבי שלמה טוויל שליט"א, יו"ר תנועת ש"ס הרב אריה דרעי שליט"א, ועוד רבנים חשובים תושבי הסביבה.

הראשל"צ הרב יצחק יוסף שליט"א במשאו שנמשך שעה ארוכה האריך בסיפורי הוד על אביו זצ"ל איך שהתמסר לעם שבשדות, ועל שקידת התורה, היה חביב עליו ספרים, ספרו את ספריו לאחר השבעה וגילו שבביתו היו לו כארבעים אלף ספרים! הרים את קרן יהדות ספרד לא חת מפני איש כשרצה להורות דעת תורה וכו'

בנו של האדמו"ר מצאנז הרב יוסף הלברשטאם הביא דבריו של אביו מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א שדיבר מס' פעמים בגדלותו העצומה בתורה של מרן, ואיך שאור תורתו האירה ומאירה בכל העולם כולו.

הרב דוד יוסף שליט"א עמד על יסורי הגוף והנפש שבהם עמד מרן זי"ע בדרכו להגדיל תורה, ועל אף הכל לא התייאש, והרחיב בכך שבראש מעייניו עמדה התורה הק' ולכן חיבב כ"כ את מרן האדמו"ר השפע חיים זי"ע ולהבל"ח מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א כי התורה היא משאת נפשם, ואמר שאי אפשר לגדול לצדיק אמיתי בעל רוה"ק ללא לימוד התורה וכו'. הזכיר שמהיחידים שמו"ר אביו זצ"ל נתן להם הסכמה גם בדיינות, היה רבה של מקסיקו הרב טויל שנמצא כאן, ועל אהבתו הגדולה של אביו לרב טוויל.

ראש הכולל הרב נסים דרעי שליט"א שאף הנחה את הערב, עורר את הציבור על כך שכל דברי רבי מאיר במסכת אבות במעלת הלומד תורה לשמה התקיימו במרן זצ"ל, גם מה שנאמר שם שנותנת לו מלכות וממשלה שהרי כולם יודעים שבמשך שלושים שנה האחרונות לא קמה ממשלה בישראל ללא התייעצות עם מרן. בניו סיפרו על התמדתו העצומה במשך כל ימיו, ועל מסירותו הרבה להפיץ את ההלכה והמסירות הרבה, ותיארו איך שנסע לכל מקום בארץ כדי לשכנע את המוני בית ישראל שישלחו את ילדיהם לישיבות ותלמודי תורה.

רבה של מקסיקו הגאון רבי שלמה טוויל שליט"א שהגיע במיוחד ממקסיקו לרגל השלושים של מרן זצ"ל, סיפר איך שכל המהפכה הרוחנית שעברה על מקסיקו זה בזכות מרן, והוא גם יודע שבכל מקום בעולם שמרן הגיע הוא הפך את המקום למקום תורה. כמו כן סיפר איך מרן באחד הביקורים שביקר אותו בביתו דיבר ישירות עם אשתו ושיכנע אותה לעבור מפאה לכיסוי ראש. כולם העלו על נס את פעילותם הברוכה של מכון ראש פינה אשר זכו להאיר את עיניהם של ישראל בחלק אבן העזר, ע"י הספרים החשובים שהוציאו ובשאר הספרים שהם מתכננים כדוגמת המשנה ברורה על אבן העזר ועוד ספרים.

צילום: שמואל דריי
בן האדמו''ר נואם בנו של האדמור מצאנז הגאון רבי יוסף משה דוב הלברשטאם ראש הישיבות של צאנז הגר''ד הגר''ד יוסף נואם הגר''ד יוסף, הרב טוויל רבה של מכסיקו, הר''נ דרעי המזרח המזרח 2 הקהל1 הקהל2 הראשלצ נואם הרב הראשי הרב הראשי הרב יצחק יוסף מספיד הרב ניסים דרעי ראש כולל שס דחסידי צאנז נואם רבה של מקסיקו הגאון הגדול רבי שלמה טוויל שליטא, רבה של מקסיקו הגאון הגדול רבי שלמה טוויל שליטא,.. הרב הראשי עם ראש כולל שס בירושלים הרב ניסים דרעי הראשלצ מגיע הרב דרעי. בן האדמור מצאנז. הרב איזנברגר דיין קרית צאנז ירושלים כניסה