אלפי חסידי סלונים השתתפו בשמחת נישואי נכדו של כ''ק האדמו''ר שליט''א בן לבנו הרה''צ ר' ברוך ברזובסקי חתן כ''ק גאב''ד טשאבא שליט''א | שמחת החתונה התקיימה באודטוריום ברמת אלחנן בב''ב | צילום: המחדש