יומיים אחרי המעמד הגדול סיום הש''ס של כולל ש''ס אידן נכנסו אברכי הכולל בראשות נשיא הכולל הגר''א אייזען גאב''ד פוזנא למרן הגאון רבי קנייבסקי שליט''א לבחינה על כל הש''ס כולו , הגר''ח הפליא מאד את ידיעותיהם ואף כתב במכתב מיוחד 'דיברתי עם הגאונים מכולל ש''ס אידן בכמה ענינים בש''ס וראיתי את ידיעותיהם הנפלאות' - תיעוד