הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל ראש ישיבת מיר השוהה בארה''ב לטובת הישיבה הגיע לביקור במעונו של כ''ק האדמו''ר ממונקאטש בבארא פארק | תיעוד