אמש (ה') נערך בהר המנוחות בירושלים קידוש חלקת קבורה עבור קהל מחזיקי הדת בעלזא | המעמד נערך בראשות הרה''צ רבי אהרן מרדכי רוקח ורבני ודייני בעלזא | גלריה

אמש (ה') התקיים מעמד מרגש קידוש חלקת קברים חמישית במספר, שע"י חברא קדישא גחש"א של 'קהל מחזיקי הדת', המעמד התקיים בהר תמיר שבהר המנוחות, שם נקנה עוד חלקה לאנ"ש חסידי בעלזא באר"י וברחבי תבל, בראשות הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח שליט"א שהשתתף במעמד בשליחות קודש של אביו כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא שליט"א ובהשתתפות הרבנים הגאונים חברי הביד"ץ 'מחזיקי הדת' שליט"א, דיינים ומורי הוראה דקהל מחזיקי הדת בירושלים, וחברי החברא קדישא של קהל מחזיקי הדת.

קרא עוד:

[postim]

את המעמד ניהלו חברי הביד"ץ שליט"א ולפני התיבה ניגש הרה"ג ר' יוסף עמרם מושקוביץ רב הפוסק של הח"ק של קהל מחזיקי הדת (המוסר שיעור מדי שבוע בשבוע לחברי הדגל חברי הח"ק של קהל מחזיקי הדת), ואמרו את כל הסדר שאומרים במעמד קידוש בית החיים ושבע הקפות כנהוג בירושלים וכפי שהורה כ"ק מרן מהר"א זי"ע לכ"ק גאב"ד נאראל זצ"ל בעת קידוש החלקה הראשונה של קהל מחזיקי הדת בארה"ב. לאחר קידוש בית החיים התקיימה מעמד לחיים במקום, בראשות הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח שליט"א  וחברי הביד"צ, ואיחלו לחיים שהשי"ת יעזור שהחלקה תישאר ריקה, ראשי הדגל סיפרו זכרונות ששמעו מזקני חסידים  על מעמד קידוש החלקה הראשונה בארה"ב ע"י כ"ק גאב"ד ואדמו"ר מנאראל זצ"ל שקיבל הדרכה מכ"ק מרן מהר"א מבעלזא זי"ע, וכן משריפת ס"ת בשטיבל דחסידי בעלזא בבנין חיי עולם בירושלים.

צילום: א.מ.ש.