בשבוע שעבר נערך שמחת פדיון הבן בחצרות ראדוואן - לינז | הכהן הפודה היה כ''ק אדמו''ר מתולדות אהרן שליט''א | הצלם הערשל רובינשטיין תיעד