"איך יהודי יכול לקרוא קר"ש אם יש לו מכשיר כזה בכיס?" תמה האדמו"ר, ואמר נחרצות: "מכשיר הנקרא חכם ומתקדם הוא בדיוק כמו אקדח טעון בכדורים" • את הדברים אמר האדמו"ר מסאטמאר בפני חסידיו במהלך נאומו המרכזי ב"כינוס יום ההצלה" באולם הענקי "ניו יורק סטעיט ארמרי" בשכונת קראון הייטס • האדמו"ר התייחס לעבודה זרה ה"ציונית" והוסיף כי אילו היו מאוחדים יכלו למנוע את חוק הגיוס • האזינו

אמש (מוצאי שבת) התקיימה הכינוס לרגל יום הצלת  האדמו"ר מסאטמאר בעל הדברי יואל זי"ע מצפורני הנאצים ימש"ו. אל הכינוס שנערך באולם הענקי "ניו יורק סטעיט ארמרי" בשכונת קראון הייטס, הגיעו רבבות חסידי סאטמאר, מכל רחבי ארה"ב.

קרא עוד:

[postim]

את הנאום המרכזי בכינוס נשא כ"ק האדמו"ר מסאטמאר שליט"א, שבמהלך דבריו זעק מנהמת ליבו וקרא לרבבות החסידים להתנתק מהמכשירים המתקדים ואמר: "אחי אל תרעו, תוציאו את זה מביתיכם זה מכלא כרם ה' לא רק בחוטרים וילדים רח"ל".

את הכינוס שהסתיים בשעה 2:00 לפנות מתוך ריקוד ונתינת שבח והודיה לבורא על החסד העצום שעשה עם האדמו"ר בעל ה"דברי יואל" זי"ע, בהצילו ביום כ"א כסליו מצפורני הנאצים ימ"ש, פתח היו"ר הרב יקותיאל יצחק בראך שליט"א, מנהל מוסדות סאטמאר בני ברק, ותיאר בפני הנאספים את גודל נס ההצלה של הרבי.

לאחר נאומו המרטיט ומרגש, הופיע האדמו"ר מסאטמאר בשערי האולם הענק, וקהל האלפים פתח בריקודים סוערים שנמשכו דקות ארוכות וזמרו את "בך בטחו אבותינו בטחו ותפלטימו".

מושל ניו יורק ענדרו קומאו שיגר מכתב ברכה למעמד האדיר, את המכתב שיגר בידי ר' אברהם אייזנר שאף הקריא את הדברים בפני הנאספים. נאם הגה"צ אבד"ק סאטמאר ווילאמסבורג לרגל סיום מסכת עבודה זרה הנלמד בחבורת יסודי התורה והתחלת הש"ס כולו. ולאחר אמירת ההדרן והתחלת הש"ס נשא דברים הרב מרדכי אלעזר הירש מנכ"ל המוסדות סאטמאר בווילאמסבורג שבערב זה נערך לטובתם דינער, וסיפר בהתרגשות שבימים אלו מסיימים את בניית אולם חדש לחתונות במחיר כמעט לחינם כפי רצונו ובקשתו של האדמו"ר שליט"א.

נואם הכבוד במעמד האדיר היה הרה"ג ר' מרדכי געלבער שליט"א שהביא בדבריו דרישת שלום מיוחדת מסבו בעל השבט הלוי שליט"א ודיבר מגודל הצלת הדור ע"י הצלת האדמו"ר מסאטמאר מגיא ההריגה ונמשך ע"י האדמו"ר מסאטמאר שליט"א.

הס הושלך באולם כאשר האדמו"ר התחיל לנאום אחרי ההודאה להשם על הנס הגדולה שעשה עם בעל בדהרי יואל זי"ע, עבר האדמו"ר לנאום בענינים העומדים על הפרק בהתחלה התמקד האדמו"ר על סיום מסכת עבודה זרה שנערך במקום.

הכלים הטמאים

ולאחר מכן קישר האדמו"ר את הדברים לכלים הטמאים, והמכשירים המתקדמים שפוגעים והורסים כל חלקה טובה, האדמו"ר אמר כי במסכת עבודה זרה דנים על הכשרת כלי נכרים, ואמר שבימינו הכלים הנוכריים נמצאים אצלנו בכיסים.

האדמו"ר התחנן בפני הציבור כשדמעות בעיניו, ואמר: "במר נפשי אני מתחנן אנא מכם תוציאו את הכלים האלו מהבית ומהכיס זה כמו אקדח טעון בכדורים המונח בבית".

הרבי הוסיף וביקש בתחנונים מכל הקהל הקדוש להוציא את כלי המשחית מהבית, "לא רק בחורים גם אנשים מבוגרים רח"ל יורדים מדרך ה' ע"י הכלים האלו", אמר האדמו"ר, ותמה "איך יכול יהודי לקרוא קר"ש ולקבל עול מלכות שמים כאשר יש לו הכלים האלו?".

שיעורי תורה

לאחמ"כ התייחס האדמו"ר לשיעורי התורה ואמר כי ב"ה בשנה האחרונה יסדו כאן סדר לימוד עם בחינות חודשיות לבעלי בתים ואנשים שעובדים למחייתם, וישנם שני מסלולים ואלו שיכולים יותר נבחנים 20 דף בחודש ולאלו שיכולים פחות נבחנים 10 דף בחודש.

העבודה זרה ה"ציונית"

בהמשך עבר האדמו"ר וחזר לדבר על סיום מסכת עבודה זרה שנערך במקום, באומרו אנחנו מסיימים עכשיו מסכת עבודה זרה אבל לדאבוננו העבודה זרה הציונית לא נסתיים.

האדמו"ר אמר "לפני כחצי שנה יצאנו לרחובה של עיר כדי למחות נגד הגזירה הנוראה גיוס בני הישיבות, מדובר מגזירת שמד שחייבים למסור את הנפש על זה לא מדובר בגזירה של ביטול תורה רק בגזירה על הדת".

כמו"כ אמר האדמו"ר שאילו היינו זוכים, היו מאחדים כוחות ומאות אלפים יוצאים לרחובות ניו יורק, ומניחים בצד את כל המחלוקות הקטנות, ואז לא היתה הגזירה נוראה כזו מרחפת על עם היושב ציון, אבל עכשיו שלא זכינו אנחנו כמה שבועות לפני שהגזירה הנוראה יוצאת לדרך או בגזירה עם מאסר או בגזירות כלכליות קשות לא רק לאלו שנהנים משולחן הממשלה גם גזירות פרטיות דוגמת הנחות בארנונה וכדומה וא"א לעשות כלום ועל זה כואב הלב.

האדמו"ר סיים בתפילה להשי"ת שלא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים ויסיימו כולם את מסכת עבודה זרה הציונית בביאת גואל צדק.