במעמד גדול ורב-רושם נחוגה חגיגת 'חנוכת הבית' לבנין בית הספר החדש בית יעקב 'אוהל מרים' ויז'ניץ בעיר אלעד, בראשות הרה"צ מויז'ניץ שליט"א ובהשתתפות רבנים ואישי ציבור רבים • סקירה

במעמד גדול ורב-רושם נחוגה חגיגת 'חנוכת הבית' לבנין בית הספר החדש 'בית יעקב  -אהל מרים' ויז'ניץ בעיר אלעד, בראשות הרה"צ מויז'ניץ שליט"א ובהשתתפות רבנים ואישי ציבור רבים.

את המעמד הנחה הרב חיים דוד ברכר, שקידם בברכה את קהל המשתתפים והודה לסגן שר החינוך מנחם אליעזר מוזס, שנבצר ממנו להשתתף במעמד עקב שהותו בחו"ל, על עזרתו בכל עת.

בדברי פתיחה התכבד הרב אברהם יוסף ליזרזון, שהביא את ברכת החינוך העצמאי למעמד. בין דבריו סיפר כי נושא החינוך היה תמיד בראש מעייניו של כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א, ובער כאש בעצמותיו. האדמו"ר דאג למצבם הרוחני-תורתי של כלל ילדי ישראל ולא הסתפק רק בחינוכם של ילדי מוסדותיו.

בדברי ברכה התכבד שלוחא דרבנן ר' מאיר פרוש, יו"ר אגודת ישראל ירושלים, שזכה לשבחים על פעילותו להוספת תקציב לבינוי המבנה בעת תפקידו כסגן שר החינוך ואף קיבל תעודת הוקרה מאת הנהלת המוסדות. התעודה נמסרה ע"י הרה"צ שליט"א.

את ברכת עיריית אלעד הביא ראש העיר יצחק עידן, שתיאר במילים חמות את הישגיו הברוכים של סגן ראש העיר חיים מאיר כץ, העומל רבות לבנינה ופריחתה של ממלכת ויזניץ בעיר אלעד.

לאחר מכן קיבל תעודת הוקרה והערכת הנהלת המוסדות שנמסרה לו ע"י הרה"צ שליט"א. בהמשך קיבלו תעודות מנכ"ל העירייה יחזקאל חנונו וסגן ראש העיר ישראל פרוש.

פטרון המבנה שלוחא דרבנן, שמואל (שמעלקי) הלפרט, המלווה במסירות ובעקביות את הקהילה והמוסדות באלעד, התקבל בברכה רבה ובתשואות חן. בדבריו הביע את התרגשותו ושמחתו על שזכה ליטול חלק ולהיות שותף בבנין בית גדול זה בו יתחנכו אי"ה בנות ישראל הכשרות בדרך ישראל סבא.

בדבריו אף הביע את תודתו לראש העיר אלעד, יצחק עידן, על חלקו הרב לקידום השלבים עד ליום אכלוס המבנה. בסיום קיבל הלפרט מנחת שי כהוקרה מאת הרה"צ מויז'ניץ שליט"א.

את המשא המרכזי נשא הרה"צ מויז'ניץ שליט"א, על דמותו ותבניתו הטהורה של ייסוד החינוך בבית חינוך לבנות ישראל בדרך רבוה"ק.

עם תום המעמד פנה הרה"צ מויז'ניץ שליט"א לקבוע מזוזה בשערי הבניין ואיחל מברכותיו להנהלת המוסדות ולציבור המשתתפים.

[nggallery id=178]