במוצ''ש נערכה בחצר הקודש תולדות אהרן סעודת מלוה מלכה מיוחדת וסעודת הודאה לרגל כ''א כסלו - יום ההצלה של כ''ק הרה''ק רבי יואל מסאטמאר זיע''א מציפורני הנאצים ימ''ש בהיכל החדר אוכל שע''י ביהמ''ד תולדות אהרן בירושלים | הגאב''ד הגרי''ט וייס פיאר בהשתתפותו את המעמד - שמואל דריי היה שם ותיעד