בפלטבוש נערכה מסיבה לטובת מוסדות חסד לאברהם סקולען בבית אחד הנגידים בראשות כ''ק אדמו''ר מסקולען שליט''א , האדמו''ר בירך את הנגידים ואף רקד עמם - גלריה