הגאון רבי בערל לאזאר רבה של רוסיה הדליק הערב נר ראשון של חנוכה בבית הכנסת המרכזי מארינה רושצ'ה | תיעוד